Tauragės Klebono Mariaus Venskaus Kalėdinis sveikinimas

Tauragės Klebonas Marius Venskus sveikina Jus visus Šv. Kalėdų proga!