Prie mūsų augančios bendruomenės prisijungė Babtų bei Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos!

Kviečiame visus prisijungti prie tiesioginės maldos vykstančios kiekvieną sekmadienį 12:00, pamaldas veda – klebonas – kun. teol. lic. Žilvinas ZINKEVIČIUS.