Viešpaties Ištikimybė ir Mūsų Santykiai su Juo: Skaitiniai Apaštalams

**Šiandienos Šventojo Rašto tema: Viešpaties ištikimybė ir mūsų santykis su Juo**

Sveiki, mieli katalikutv.lt skaitytojai. Šiandien norėčiau su jumis pasidalinti įkvepiančia Šventojo Rašto tema, kuri tiesiog reikalauja mūsų gilesnio apmąstymo ir atsidavimo. Pagrindiniai skaitiniai šiandien mus supažindina su Viešpaties ištikimybe ir mūsų būtinybe atsakyti į Jo meilę mūsų kasdieniniame gyvenime. Šiais žodžiais, kaip ir visai Evangelijos žinia, siekiama išmokyti mus mylėti, tikėti ir veikti.

Pagrindinių skaitinių esmė ir jų pritaikomumas gyvenime yra tokie:

**Pirmasis skaitinys: Pakartoto Įstatymo knyga 7:9**

„Žinok tad, jog Viešpats, tavo Dievas, yra Dievas; jis – ištikimasis Dievas, išlaikąs sandorą ir gailestingumą tūkstantmečiams tiems, kurie jį myli ir laikosi jo įsakymų.“

Šie žodžiai mus kviečia pripažinti Viešpaties ištikimybę, kuri yra neišmatuojama ir amžina. Dievas ne tik išlaiko sandorą, bet taip pat suteikia gailestingumą tiems, kurie Jo myli ir laikosi Jo įsakymų. Gyvenimo realybė kupina iššūkių ir sunkumų, tačiau šie Dievo žodžiai suteikia mums užtikrinimą ir ramybę. Jie mus primena, kad Viešpats niekada neapleis savo žmonių, net kai galime jaustis apleisti ir nusivylę.

**Antrasis skaitinys: Romiečiams 8:28**

„O mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gera, būtent jo valia pašauktiesiems.“

Šis skaitinys primena mums, kad Viešpaties veikla mūsų gyvenime yra nuostabiai tobula. Dažnai galime nesuprasti Jo planų ir kodėl mūsų gyvenime įvyksta tam tikri dalykai. Tačiau Viešpaties pažadas, kad viskas galiausiai išeis į gera Jo mylintiesiems, gali suteikti mums viltį. Kiek dažnai pasaulis mus stengiasi įtikinti, kad esame likimo tarnai, tačiau Šventasis Raštas rodo mums, kad Dievo meilėje esame apdovanoti ir globojami.

**Evangelijos skaitymas: Mato 25:14-30**

Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą apie talentus, kuri žinomas savo pamokymu imtis atsakomybės už Dievo mums suteiktas dovanas. Kiekvienas iš mūsų yra gavęs įvairias dovanas ir talentus, ir Dievas nori, kad šiuos talentus naudotume Jo Karalystės labui.

Šis palyginimas mums primena, kad mes esame Dievo tarnai ir turėtume būti ištikimi šios tarnystės vykdytojai. Kiekvienas mūsų turėtume pasinaudoti savo gabumais, pasitikėdami Viešpaties valia, nes būtent iš Jo gavome viską, ką turime.

**Reikšmė kasdieniam gyvenimui**

Šių skaitinių bendras pamatas yra Viešpaties ištikimybės bei mūsų atsakomybės ir veiksmingumo santykis. Tikėjimas Dievu visada yra abipusis santykis, kur Dievas ne tik kalbą per Šventąjį Raštą, bet ir laukia mūsų atsako.

– **Pasitikėjimas Dievu:** Kiekvieną dieną, dėl bet kokių iškilusių sunkumų, primename sau, kad Dievas yra ištikimas ir nepaleis mūsų rankos. Romiečiams 8:28 mums yra tarsi priminimas, kad ne mes vieni sprendžiame savo ateitį, bet Dievas veikia mūsų gyvenime ir veda mus teisingu keliu.

– **Įsakymų laikymasis:** Pakartoto Įstatymo knyga mus primena, kad Dievo sandora yra pagrįsta meilės ryšiu. Laikydamiesi Jo įsakymų, mes rodome savo meilę ir pagarbą Viešpačiui. Tai apima kasdienius sprendimus ir sąmoningas pastangas būti geresniais žmonėmis, rodyti meilę ir gailestingumą savo artimui.

– **Talentų naudojimas:** Evangelijos skaitinys mus ragina tapti veikliu Dievo tarnu. Kiekvienas iš mūsų turi talentų ir galimybių, kurias Dievas suteikia. Naudokime juos su dėkingumu ir ištikimybe, prisidėkit prie bendrosios gerovės ir Dievo Karalystės plėtros.

**Įkvepiantys žodžiai iš Biblijos**

„Viešpatie, tavo malonė tęsiasi per amžius; tau padariau atvermes“ (Psalmės 138:8). Šie žodžiai gali būti kasdieninė malda, primenanti mums apie Viešpaties ištikimybę ir meilę.

„Jis pastatys tavo takus tiesiai ir teisingai“ (Patarlių 3:6). Kai stengiamės suprasti savo gyvenimo prasmę ir paskirtį, šie žodžiai suteikia mums viltį, kad Viešpats mūsų gyvenimą veda teisingu keliu.

Šiandienos Šventojo Rašto tema ne tik primena apie Viešpaties ištikimybę, bet ir skatina būti veikliais, mylinčiais ir tikinčiais Jo vergais. Kiekvienas mūsų veiksmas, didelis ar mažas, gali būti Dievo darbu ir rodo mūsų meilę bei dėkingumą Jam. Tegul Dievas laimina jus visus ir padeda kasdieniniame gyvenime nuolat atsinaujinti Jo meilėje. Amen.