Įkvėpti Meilės ir Gailestingumo: Šventojo Rašto Žinios

### Šios Dienos Šventojo Rašto Tema: Meilės Galia ir Gailestingumo Keliu
#### Įžvalgos ir Prasmė
Šiandienos Šventojo Rašto skaitiniai mus kviečia susirinkti apie esmines krikščioniškas vertybes: meilę ir gailestingumą. Šie skaitiniai atveria duris į giluminį Dievo meilės supratimą ir kaip ji gali pasireikšti mūsų kasdieniniame gyvenime. Leiskime Dievo žodžiui mus įkvėpti ir vedliais meilės bei gailestingumo keliu.

#### Pirmasis Skaitinys: Išėjimo knyga (Iš 34, 6-7)
„Viešpats, Viešpats, gailestingas ir maloningas, lėtas įtūžti, turtingas ištikimybės ir ištikimybės tūkstančiams, atleidžiantis kaltę, nusikaltimą ir nuodėmę“. Šis skaitinys pabrėžia Dievo gailestingumą ir ištikimybę. Kad ir kaip dažnai mes parpuolame, Jis yra pasiruošęs mums atleisti ir mus iš naujo pakelti.

#### Antrasis Skaitinys: 1 Kor 13, 4-7
„Meilė kantri, meilė maloninga, meilė nepavydi, meilė nesididžiuoja, nebūna išpuikusi, nepasielgia netinkamai, neieško sau naudos, nepasidairo pikties, nesiskundžia savo nuoskaudomis, nesidžiaugia neteisybe, bet džiaugiasi tiesa, viską pakelia, viskuo tiki, viskuo viliasi, viską ištveria“. Tai, ko gero, vienas žinomiausių Biblijos skaitinių, kuris aiškiai ir paprastai apibrėžia, kaip turėtume mylėti vienas kitą.

#### Evangelija: Mato 5, 7
„Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo“. Šis Jėzaus posakis iš Kalno pamokslo kviečia mus būti gailestingiems kitiems, kaip Dievas yra gailestingas mums.

### Meilės ir Gailestingumo Reikšmė Mūsų Kasdieniniame Gyvenime
Šių skaitinių šviesoje, mūsų kasdienybė gali tapti šviesesnė ir prasmingesnė, jei mes stengsimės įgyvendinti Dievo žodį savo veiksmais ir mintimis.

#### Dievo Gailestingumas – Pavyzdys Mums
Visų pirma, turėtume atsiminti, kad Dievas yra gailestingas ir viskiek maloningas mums. Tai turėtų tapti mūsų elgesio pamatu ir pavyzdžiu. Kai kas nors mus įžeidžia ar nuskriaudžia, prisiminkime Dievo gailestingumą ir atleiskime. Kaip sakoma Psalmėje 103, 8: „Viešpats yra gailestingas ir maloningas, lėtas įtūžti ir didžiai maloningas“. Tegul tai bus mums priminimas atlaidumo ir gailestingumo kelyje.

#### Meilė – Kasdienė Praktika
Antrajame skaitinyje iš 1 Korintiečiams pateikiama meilei apibrėžti yra puikus vadovas. Jis skatina mus būti kantriems ir maloniems, atsisakyti pavydo ir savanaudiškumo, džiaugtis tiesa ir daryti viską iš meilės. Įdiegus šias savybes į mūsų gyvenimą, mes ne tik tapsime geresniais žmonėmis, bet ir pavyzdžiu kitiems.

Pavyzdžiui, jeigu šiandien matote, kad jūsų kaimynui reikia pagalbos – pasiūlykite savo pagalbą. Tai gali būti maža ar didelė pagalba, svarbiausia, kad ji būtų iš širdies ir su meile.

#### Palaiminti Gailestingieji
Trečiasis skaitinys iš Mato Evangelijos pabrėžia gailestingumo svarbą. Gailestingumas nėra tik jausmas ar paprasti žodžiai, tai mūsų veiksmai. Kaip mes galime būti gailestingi savo kasdienoje? Tai nėra tik materialinė pagalba, nors ji taip pat svarbi. Tai gali būti šypsena, geras žodis, klausymas, kai kažkam reikia iškalbėti savo rūpesčius, ar buvimas šalia sunkiais momentais.

Pavyzdžiui, galbūt jūsų darbe ar šeimoje yra žmogus, kuris susiduria su sunkumais. Skirkite laiko išklausyti ir paskatinkite. Jūsų dėmesys ir pasirūpinimas gali būti kaip balzamas jų širdžiai.

### Įkvepiančios Biblijos Citatos
Norėdami sustiprinti savo tikėjimą ir meilę, galime pasitelkti šias įkvepiančias Biblijos citatas:
– „Visa, ką norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; tai yra Įstatymas ir Pranašai“ (Mt 7, 12).
– „Naują įsakymą jums duodu: mylėkite vieni kitus. Kaip aš jus mylėjau, taip ir jūs mylėkite vieni kitus. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jn 13, 34-35).
– „Nebūk nugalėtas blogio, bet nugalėk blogį gerumu“ (Rom 12, 21).

### Baigiamoji Mintis
Kai skaitome Šventąjį Raštą ir apmąstome jo žodžius, mes turime progą augti ir tobulėti. Šios dienos skaitiniai mums primena, kaip svarbu būti meilės ir gailestingumo nešėjais savo kasdienybėje. Leiskime Dievo žodžiams įsiskverbti į mūsų širdis ir keisti mūsų mintis bei veiksmus. Tegul meilė ir gailestingumas tampa mūsų gyvenimo kelrodžiais, vedančiais mus ir aplinkinius į šviesesnį, geresnį rytojų.

Amen.