Tikėjimo ir Vilties Šaltinis: Apšviestos Šventojo Rašto dienos aiškinimai

## Šventojo Rašto dienos tema: Tikėjimas ir Viltis

Šiandien, kaip ir kiekvieną dieną, Šventasis Raštas mums siūlo gilių ir įkvepiančių minčių apie tikėjimą ir viltį – du tikinčiojo gyvenimo pagrindus. Šios dienos skaitiniai atskleidžia, kaip galima stiprinti savo tikėjimą ir ugdyti viltį net ir sunkiausiomis akimirkomis. Taigi, įsigilinkime į šiandienos skaitinių prasmę ir pamąstykime apie jų reikšmę mūsų kasdieniame gyvenime.

### Pirmasis skaitinys: Pranašo Jeremijo knyga

Šiandienos pirmasis skaitinys paimtas iš Pranašo Jeremijo knygos (Jer 29, 11-13). Čia skaitome:

„Aš žinau savo sumanymus, kuriuos esu sumanęs jums, – tai Viešpaties žodis, – sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimei, norėdamas suteikti jums ateitį ir viltį. Kai šauksitės manęs, kai ateisite melstis man, aš jus išklausysiu. Kai ieškosite manęs, mane rasite – jei ieškosite manęs visa širdimi.“

Šiuose eilutėse Dievas per pranašą Jeremiją kalba sudaužytais ir ištremtais Izraelio žmonėms, pranešdamas, kad Jis turi planą jų gerovei ir juos išklausys. Ši žinia yra labai aktuali ir mums, nesvarbu, kokiose gyvenimo aplinkybėse esame. Dievas kviečia mus tikėti Jo sumanymais ir žinoti, kad Jis visada klausosi mūsų maldų, jei tik nuoširdžiai kreipiamės į Jį visa širdimi.

### Psulmis: 23 psalmė

23 psalmė yra viena žinomiausių ir labiausiai paguodžiančių psalmių Biblijoje. Ji prasideda žodžiais:

„Viešpats yra mano Ganytojas, – man nieko nestinga.“

Šioje psalmėje, Dovydo žodžiai mums primena, kad Viešpats yra mūsų vedlys gyvenimo kelyje, kaip geras ganytojas jis saugo ir rūpinasi mumis. Tai yra šviesus ir paguodžiantis pažadas, kurį reikia prisiminti ir per visus gyvenimo iššūkius bei nesutarimus.

### Antrasis skaitinys: Laiškas Romiečiams

Apaštalas Paulius laiške Romiečiams (Rom 8, 24-25) rašo:

„Viltimi mes esame išganyti. Bet viltis, kuri jau matoma, nėra viltis. Kas mato, tai ir viltis. Jei viliamės to, ko nematome, tada ištvermingai laukiame.“

Paulius primena mums, kad tikroji viltis yra susijusi su tuo, ko dar nematome, bet tikime, kad ateis. Tai moko mus kantrybės ir pasitikėjimo Dievo pažaduose, net jei dabar nematome konkrečių rezultatų.

### Evangelija: Mato evangelija

Iš Evangelijos pagal Matą (Mt 7, 7-8) Jėzus taria:

„Prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kuris prašo, gauna; kuris ieško, randa; ir beldžiančiam bus atidaryta.“

Šie Jėzaus žodžiai kviečia mus aktyviai siekti Dievo artumo ir malonės, nebijoti belstis į Jo duris, prašyti ir ieškoti. Jie raginimas veikti, ne tik pasyviai laukti, bet ir aktyviai dalyvauti savo tikėjimo kelyje.

### Kaip tai pritaikyti gyvenime?

Šventojo Rašto skaitiniai šiandien pateikia keletą praktinių patarimų, kaip stiprinti tikėjimą ir viltį:

1. **Pasitikėjimas Dievo planais**: Prisiminkime Jeremijo žodžius ir būkime tikri, kad Dievas žino, kas mums geriausia. Tikėkime Jo sumanymais net tada, kai nesuprantame visų įvykių prasmės.

2. **Atkaklus maldos gyvenimas**: Sekdami Mato evangelija, nebijokime melstis, prašyti ir ieškoti Dievo pagalbos. Net jei atsakymai ne visada ateina greitai, Viešpats visuomet klausosi ir atsakys pagal savo laiką ir išmintį.

3. **Kantrybė ir ištvermė**: Paulius moko mus vilties – net jei nematome iš karto vaisių, kantri ir ištverminga laukimas yra vertinga dieviška dorybė.

4. **Kasdienis apsivertimas**: Vadovaukimės psalmių žodžiais ir nuolat prisiminkime, kad Viešpats yra mūsų Ganytojas. Tai padeda mums gyventi su ramybe ir pasitikėjimu Jo globos akivaizdoje.

### Baigiamasis žodis

Te šie išminties ir įkvėpimo žodžiai iš Šventojo Rašto padeda mums stiprinti tikėjimą ir viltį. Įsiliekime į savo kasdienę maldą, darbą ir bendravimą su kitais žmonėmis, skatindami ir dalindamiesi šia gera naujiena. Viešpats yra su mumis, Jis turi mums gerų planų ir visada pasiruošęs išklausyti mūsų šauksmą. Belieka tik tikėti ir būti ištvermingiems.

„Tikėk Viešpačiu visa širdimi ir nelaikykis tik savo įžvalgų.“ (Pat 3, 5)