Pekino arkivyskupo vizitas Honkonge: istorinis žingsnis Kinijos katalikų bažnyčios vienybės link

Šią savaitę Pekino (Kinija) arkivyskupas Li Shan (Li Šan) lankosi Honkonge. Tai yra pirmasis Pekino vyskupo vizitas Honkonge po to, kai Kinijos komunistų partija (KKP) prieš 70 metų nutraukė diplomatinius santykius su Vatikanu.

Šis vizitas yra reikšmingas žingsnis Kinijos katalikų bažnyčios vienybės link. L. Shan yra Kinijos katalikų patriotinės asociacijos, valstybės valdomos žemyninės Kinijos katalikų organizacijos, kurią kontroliuoja KKP Vieningojo fronto darbo departamentas, pirmininkas. Honkongo vyskupija, kita vertus, priklauso Vatikanui.

L. Shan vizito Honkonge tikslas yra sustiprinti bendradarbiavimą tarp žemyninės Kinijos ir Honkongo katalikų. Jis susitiks su Honkongo kardinolu Stephen Chow ir kitais vietos katalikų bažnyčios vadovais. Taip pat planuojama, kad jis dalyvaus šv. Mišiose ir kitose religinėse apeigose.

Šis vizitas gali būti svarbus žingsnis siekiant pagerinti Kinijos katalikų bažnyčios santykius su Vatikanu. Tai taip pat gali būti ženklas, kad KKP yra pasirengusi geriau bendradarbiauti su Vatikanu dėl Kinijos katalikų bažnyčios reikalų.

Katalikiškos spaudos redaktoriaus komentaras

Šis vizitas yra džiuginantis įvykis visiems Kinijos katalikams. Jis rodo, kad Kinijos vyriausybė ir Vatikanas yra pasirengę dirbti kartu, kad sustiprintų Kinijos katalikų bažnyčią.

Šis vizitas taip pat gali būti naudingas kitoms religinėms grupėms Kinijoje. Jis gali padėti sukurti geresnę aplinką religinei tolerancijai ir laisvei.

Tikimės, kad šis vizitas bus tik pirmas žingsnis siekiant tolesnio Kinijos katalikų bažnyčios vienybės ir gerovės.