Dievo Šviesos Kelrodis: Šventojo Rašto Mokymai Kasdieniniame Gyvenime

**Šventojo Rašto Tema Šiandien: Šviesa ir Kelrodis mūsų Gaivalingame Kasdieniniame Gyvenime**

Brangūs katalikai,

Šiandien mes atveriame mūsų širdis ir mintis Šventojo Rašto skaitiniams, kurie mums atskleidžia Viešpaties žodį, gyvenimą ir šviesą. Leidžiame Dievo žodžiui mus vedžio per kasdienes išbandymų ir džiūgavimų akimirkas. Šiandienos skaitinių tema – šviesa. Juk šviesa yra viena iš esminių simbolikų krikščioniškame tikėjime, kaip ir Viešpats sakė: „Aš esu pasaulio šviesa.“ (Jn 8, 12)

**I Skaitinys: Išėjimo knyga 14, 21-22**

„Mozė ištiesė ranką virš jūros, ir Viešpats privertė jūrą gręžti stiprų rytų vėją visą naktį ir pavertė jūrą sausuma, o vandenų guolis sudrėko. Izraelitai perėjo sausuma per jūrą, o vandens gnybas buvo tarsi siena dešinėje ir kairėje jų pusėje.“

Ši Išėjimo knygos pasakojimo dalis mums primena apie Dievo gailestingumą ir jo galią būti šviesos keliu tamsiausiomis mūsų gyvenimo akimirkomis. Kiekvienas iš mūsų galime turėti savų asmeninių „Raudonosios jūros” išbandymų. Tačiau kaip Dievas vedė Izraelio tautą saugiu keliu per jūros bedugnę, taip jis ir mūsų gyvenimo takus apšviečia savo meile ir apsauga.

**II Skaitinys: Laiškas Romiečiams 12, 1-2**

„Aš raginu jus, broliai, dėl Dievo gailestingumo, aukoti savo kūnus kaip gyvą auką, šventą ir Dievui patinkančią. Tai ir bus jūsų dvasinio proto tarnavimas. Neprisiderinkite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstyseną, kad galėtumėte ištirti, kas yra Dievo valia – kas gera, tinkama ir tobula.“

Apaštalas Paulius ragina mus transformuoti savo gyvenimus pagal Dievo valią, kad taptume gyvaisiais švyturliais, šviesos vežėjais tamsiame pasaulyje. Tai būdas nuolat ieškoti savyje Viešpaties dalių, skiriant savo laiką, energiją ir išteklius tiems, kurie to labiausiai reikia. Toks gyvenimo būdas ne tik atskleis Dievo meilę, bet ir paruoš mums kelią tamsiomis gyvenimo akimirkomis.

**Evangelija pagal Joną 8, 12**

„Jėzus vėl kalbėjo žmonėms, tardamas: ‘Aš esu pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nevaikščios tamsybėje, bet turės gyvenimo šviesą.‘“

Šie Jėzaus žodžiai yra pagrindinis mūsų krikščioniškojo tikėjimo stulpas. Jis mus kviečia ne tik sekti jį, bet ir šviesti kitus savo buvimu ir veikla. Gyvenimo šviesa slypi nuolatinėje jungtyje su Kristumi – sekime Jį savo mintyse, žodžiuose ir veiksmais.

**Kaip taikyti šius skaitinius kasdieniniame gyvenime**

Kiekvieną dieną mes patiriame akimirkas, kai mūsų ryžto ir tikėjimo šviesa gali tapti silpna. Dažnai mūsų gyvenimo iššūkiai gali atrodyti kaip nenugalimos bangų siena, kaip Izraelio tautai Raudonosios jūros kryžkelėje. Tačiau tai, ką galime padaryti, yra prisiminti ir ieškoti Dievo gailestingumo ir stiprybės. Melsdami ir pateikdami savo iššūkius Dievui, galima rasti tą šviesą, kurioje pirmas žingsnis kelionėje taps beveik įmanomas.

Laiško Romiečiams skaitinys mus kviečia keisti savo mąstyseną – gyventi neskausmingai ir pilnavertiškai Dievo valioje. Šis kvietimas nereiškia atsisakyti savo prigimties, bet priešingai – atnaujinti ją pagal Kristaus šviesą, tapdami jos dalimi ir veikdami pagal Jėzaus mokymus.

Jėzaus žodžiai Evangelijoje pagal Joną yra tarsi kelrodis, skelbiantys kelionės kryptį. Sekdami Jėzų ir veikdami pagal jo mokymus, galime kurti pasaulį, kupiną šviesos ir vilties.

Leiskime Viešpačiui tapti mūsų gyvenimo šviesa, kad mūsų keliai būtų aiškiai matomi ir mūsų širdys dažnai prisipildytų Dievo meilės ir gailestingumo. Tepasidalink mūsų tikslas tapti Kristaus atspindžiu kiekviename mūsų žingsnyje – būti Dievo šviesa kitiems, kaip ir Jėzus mums tapo šviesa. Kaip yra sakoma Psalmyne: „Viešpats yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas – ko gi turėčiau bijoti?“ (Ps33,1)

Mes visi esame kviečiami būti šviesos nešėjais. Tad paimkime šį žodį į savo gyvenimą ir tegul jis bus mūsų kasdienės veiklos ir minčių pagrindas.

Su meile ir šviesa,
[Autoriaus vardas],
Katalikutv.lt komandos vardu