**Šios Dienos Šventojo Rašto Tema: Vilties ir Pasitikėjimo Dievu Stiprinimas Kiekvieną Dieną: Atraskime Vidinę Ramybę ir Tikėjimo Jėgą** Šventasis Raštas pristato mums vilties ir pasitikėjimo Dievu svarbą kiekvieną dieną. Tai ne tik žodžiai ant popieriaus; tai gyvas ryšys su Dievu, kuris mums duoda stiprybę ir meilę. Šiandien panagrinėsime, kaip šios dienos skaitiniai gali pagilinti mūsų tikėjimą ir suteikti vilties šviesą mūsų kelyje. **Pirma ištrauka: Jeremijo knyga (Jer 17, 7-8)** Jeremijas skelbia: „Palaimintas žmogus, kuris pasitiki VIEŠPAČIU ir kurio viltis yra VIEŠPATS. Jis bus kaip medis, pasodintas prie vandens ir leidžiantis savo šaknis palei upę. Jis nebijo kaitros, kai ateina karštis, jo lapai žaliuoja. Sunkmečiu jis nieko nepergyvena ir nenustoja duoti vaisių.“ Šis vaizdinys primena mums, kad pasitikėjimas Dievu tarsi šaknis prie vandens suteikia mums nepažeidžiamumą ir vaisingumą net per gyvenimo išbandymus. **Antra ištrauka: Hebrajų laiškas (Heb 11, 1-2)** Hebrajų laiške skaitysime: „Tikėjimas – tai tvirtas pasitikėjimas tuo, ko viliamasi, ir tikrumas dėl nematomų dalykų. Tikėjimu protėviai buvo pagarsinti.“ Ši ištrauka kviečia mus atpažinti tikėjimo jėgą net tamsiausiose valandose. Tikėjimas, nors nematomas, yra mūsų šaltinis jėgai ir viltims. **Evangelija: Mato evangelija (Mt 6, 25-34)** Iš Evangelijos pagal Mattą girdime Jėzų sakydavus: „Argi gyvenimas ne daugiau nei maistas, o kūnas ne daugiau nei drabužis? Žiūrėkite į dangaus paukščius: jie ne sėja, ne pjauna, ne krauna į kluoną, bet jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina.“ Ši žinia primena mums, kad Dievas rūpinasi net mažiausiais mūsų rūpesčiais, ir kviečia mus išlaisvinti savo sielas nuo nerimo ir priimti Jo meilę. **Įkvėpiančios mintys ir citatos** Mūsų tikėjimo kelionėje svarbu prisiminti šią Pauliaus žodžius: „Viskas pajėgiu Jame, kuris mane stiprina“ (Fil 4, 13). Kristaus jėga leidžia mums įveikti bet kokius iššūkius ir rasti ramybę viduje. Gyvenime taip pat svarbu surasti pusiausvyrą ir ryžtą atsisakyti rūpesčių, kaip sako Jėzus: „Ieškokite visų pirma Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta“ (Mt 6, 33). Tikėjimas Dievu padeda mums atpažinti tikrąją vertybę ir prioritetus. Šiandien kviečiame jus įsiklausyti į Dievo žodį ir atrasti vidinę ramybę bei tikėjimo jėgą, kuri mums kiekvieną dieną dovanos stiprybę ir vilties šviesą. Atpalaiduokime savo rūpesčius ir pasitikėkime, kad Dievas mūsų niekada nepaliks.

**Šios Dienos Šventojo Rašto Tema: Vilties ir Pasitikėjimo Dievu Stiprinimas Kiekvieną Dieną**

Šios dienos Šventojo Rašto skaitiniai atspindi Dievo meilę, viltį ir pasitikėjimą, kuris mus lydi kiekvieną mūsų žingsnį. Šventasis Raštas yra ne tik istorinis dokumentas, bet ir nuolatos gyvas Dievo žodis, kuris tvirtina mūsų tikėjimą ir teikia kryptį kiekviename gyvenimo etape. Šiandien ypač svarbu suvokti, kaip Dievo žodis gali padėti mums kasdieniniame gyvenime, padėdamas susidoroti su iššūkiais ir stiprinant mūsų dvasinį kelionės tikslą.

**Pirmasis skaitinys: Jeremijo knyga (Jer 17, 7-8)**

„Palaimintas žmogus, kuris pasitiki VIEŠPAČIU ir kurio viltis yra VIEŠPATS. Jis bus kaip medis, pasodintas prie vandens ir leidžiantis savo šaknis palei upę. Jis nebijo kaitros, kai ateina karštis, jo lapai žaliuoja. Sunkmečiu jis nieko nepergyvena ir nenustoja duoti vaisių.“

Jeremijo pranašystės dažnai mums primena apie sunkumus ir kančias, kurias žmonės patiria, tačiau šiandienos skaitinys motyvuoja mus rasti paguodą ir stiprybę pasitikėjime Dievu. Kaip medis, pasodintas prie vandens, žmogus, kuris pasitiki Dievu, išlieka stiprus ir vaisingas, net ir per sunkumus. Kiekvieną kartą, kai susiduriame su gyvenimo iššūkiais – ar tai būtų ligos, finansiniai sunkumai ar asmeniniai nesutarimai – galime pasimokyti iš šio skaitinio ir įgyti naują perspektyvą.

Pritaikyti šį mokymą kasdieniniame gyvenime galime per maldą ir sąmoningą pasitikėjimą Dievo vedimu. Kartais galime jaustis vieniši arba nusivilti, tačiau svarbu prisiminti, kad Dievas visada yra šalia mūsų, tarsi gyvasis vanduo, kuris maitina mūsų sielą.

**Antrasis skaitinys: Hebrajų laiškas (Heb 11, 1-2)**

„Tikėjimas – tai tvirtas pasitikėjimas tuo, ko viliamasi, ir tikrumas dėl nematomų dalykų. Tikėjimu protėviai buvo pagarsinti.“

Hebrajų laiške rašytojas atskleidžia tikėjimo esminį bruožą – pasitikėjimą tuo, ko negalime matyti, tačiau kuo tvirtai tikime. Tai kvietimas mus augti savo tikėjime ir pasitikėti Dievu nepaisant aplinkybių. Tikėjimas yra mūsų dvasinės kelionės švyturys, vedantis mus per tamsą į šviesą.

Tam, kad šis skaitinys taptų gyvas mūsų kasdieniniame gyvenime, galime skirti laiko savo tikėjimo gilėjimui, pavyzdžiui, skaitydami Šventąjį Raštą ar dalyvaudami bažnyčios veikloje. Taip pat gyvenimo akimirkose, kai jaučiamės prislėgti ir praradę viltį, galime prisiminti šį kvietimą tikėti ir išlaikyti vidinę ramybę.

**Evangelija: Mato evangelija (Mt 6, 25-34)**

„Todėl sakau jums: nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite ar gersite, ar apie savo kūną, kuo rengsitės. Argi gyvenimas ne daugiau nei maistas, o kūnas ne daugiau nei drabužis? Žiūrėkite į dangaus paukščius: jie ne sėja, ne pjauna, ne krauna į kluoną, bet jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi ne daug vertesni esate jūs už juos?“

Mato evangelija primena mums apie Dievo rūpestį ir globą. Šis skaitinys kviečia mus paleisti savo rūpesčius ir pasitikėti, kad Dievas žino mūsų poreikius ir rūpinsis mumis. Kiekviena diena yra Dievo dovana, ir mums reikia gyventi ją su dėkingumu ir pasitikėjimu, kad Dievas pasirūpins mūsų poreikiais.

Praktiniu būdu galime įgyvendinti šį mokymą sumažindami savo nerimą ir daugiau pasitikėdami Dievu. Nuolat prisiminti, kad nereikia nuolat blaškytis dėl ateities, bet pasitikėti Dievo vedimu šią dieną ir kiekvieną akimirką.

**Įkvepiančios mintys ir citatos**

„Tad ieškokite visų pirma Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta“ (Mt 6, 33). Šie Jėzaus žodžiai mums primena prioritetus. Gyventi gyvenimą su Dievo ieškojimu pirma vietoje reiškia atsiduoti Jo valiai ir pasitikėti, kad visa kita bus pasirūpinta.

„Viskas pajėgiu tame, kuris mane stiprina“ (Fil 4, 13). Ši citata iš Pauliaus laiško filipiečiams skelbia, kad mūsų stiprybė ir gebėjimai ateina iš Kristaus. Kiekvieną kartą, kai susiduriame su iššūkiais, galime prisiminti, kad Kristus yra mūsų stiprybės šaltinis.

Baigdami šios dienos apmąstymą, kviečiame visus mūsų katalikiškos bendruomenės narius sustoti, apmąstyti ir giliau atrasti Dievo meilę bei pasitikėjimą Juo. Leiskime Dievo žodžiui įkvėpti ir stiprinti mus kiekvieną dieną, kad galėtume gyventi pilnavertį ir džiaugsmingą gyvenimą Jo malonėje.