Krikščioniškos drąsos ir pasitikėjimo Dievu iššūkis: Ištraukos iš Danieliaus ir Evangelijos apmąstymai

**Šios dienos Šventojo Rašto tema: Krikščioniškos drąsos ir pasitikėjimo Dievu svarba**

**I dalis: Svarbiausių skaitinių apžvalga**

Šios dienos Šventojo Rašto skaitiniai kalba apie nepaprastą drąsą ir pasitikėjimą Dievu, kurie yra esminiai krikščioniško gyvenimo elementai. Pirmajame skaitinyje iš Senojo Testamento mums pasakojama apie Danielių ir jo ištikimus draugus, kurie, nepaisant sunkumų ir pavojų, išlieka tvirti savo tikėjime. Tuo tarpu Evangelijos skaitinys supažindina mus su Jėzaus ir mokinių kelione per audrą įtvirtinant mokinių tikėjimą bei tiesiog jei pasitikėjimą Dievu. Pažvelkime į šiuos skaitinius detaliau ir pažiūrėkime, kokias pamokas jie mums pateikia šiandienai.

**II dalis: Danieliaus draugų drąsa krosnyje (Danieliaus knyga 3:16-18)**

Pirmasis skaitinys iš Danieliaus knygos pasakoja istoriją apie Šadraką, Mešaką ir Abed Negro – tris jaunuosius žydus, kurie atsisakė nusilenkti Babilonijos karaliaus Nebukadnecaro auksinei statulai. Nepaisant karaliaus įsakymo ir gresiančios bausmės – būti mesti į degančią krosnį – šie jaunuoliai demonstruoja nepaprastą drąsą ir ištikimybę Dievui.

„Nebijokite jų, kurie žudo kūną, bet po to daugiau nieko negali padaryti“ (Luko 12, 4). Šie jaunuoliai suprato, kad jų tikėjimas ir ryšys su Dievu yra svarbesnis už bet kokią pavojų ar grėsmę jų gyvybei. Jie sutvirtėjo savo tikėjimu ir leido Dievui veikti jų gyvenime. Šis skaitinys skatina mus apmąstyti savo tikėjimo gylį ir drąsą, su kuria galime stovėti prieš pasaulio neteisybes.

**III dalis: Ramybė audroje (Morkaus Evangelija 4, 35-41)**

Antrojo skaitinio Evangelijos pagal Morkų ištraukoje pasakojama apie Jėzaus ir jo mokinių kelionę valtimi per Galilėjos ežerą. Pakilus audrai, mokiniai, būdami išsigandę, ėmė prašyti pagalbos iš Jėzaus. Šis, nubudęs, sugadina audrą ir paklausia: „Kodėl jūs taip bijote? Ar vis dar netikite?“ (Morkaus 4, 40).

Ši ištrauka pabrėžia tikėjimo svarbą ir pasitikėjimą Dievu net ir sunkiausiais gyvenimo momentais. Jėzaus ramybė ir pasitikėjimas Dievo galia gali būti pavyzdys kiekvienam iš mūsų. Dažnai, susidūrę su įvairiais iššūkiais, mes linkstame panikuoti ir prarandame tikėjimą. Šis skaitinys ragina mus išlaikyti ramybę ir nuolat kreiptis į Dievą pagalbos.

**IV dalis: Kaip šias pamokas taikyti kasdieniniame gyvenime**

Danieliaus ir jo draugų drąsa, taip pat mokiniai patyrę audrą su Jėzumi, yra puikūs pavyzdžiai krikščioniškos drąsos ir pasitikėjimo Dievu. Šios istorijos yra tarsi kelionė, rodanti, kaip mes turime elgtis susidūrę su sunkumais ir netikėtumais gyvenime.

**Drąsa būti ištikimu tikėjimui:** Kaip ir Danieliaus draugai, mes galime patirti situacijas, kuriose mūsų tikėjimas bus bandytas. Iššūkiai darbe, kasdienėse situacijose ar net šeimoje gali testuoti mūsų tvirtumą ir ištikimybę. Tačiau turime prisiminti, jog „Dievas yra mūsų prieglobstis ir tvirtovė, nepalaužiama pagalba vargų metu“ (Psalmė 46:2).

**Pasitikėjimas Dievo vedimu:** Kartais mūsų gyvenimas gali priminti audringą jūrą. Svarbu prisiminti, jog Dievas yra su mumis kiekviename žingsnyje, net ir pačiose sudėtingiausiose situacijose. Tikėdami ir pasitikėdami Dievu, galime rasti ramybę net ir audros akivaizdoje.

**Maldos reikšmė:** Malda yra mūsų ryšys su Dievu. Per maldą galime išreikšti savo rūpesčius, baimes ir dėkingumą. Kaip Jėzus mokė savo mokinius melstis, taip ir mes turime nuolat kreiptis į Dievą: „Tad mes neturime nutolti nuo savo drąsos, nes ji turi didelį atpildą“ (Hebrajams 10:35).

**V dalis: Išvada ir įkvepiančios mintys**

Šios dienos Šventojo Rašto skaitiniai moko mus būti drąsiais ir pasitikėti Dievu kiekvienoje gyvenimo akimirkoje. Jie primena, kad tikras drąsumas ir tikėjimas gimsta iš mūsų santykio su Dievu ir mūsų pasiryžimo sekti Jo mokymu.

Tad šiandien, su ramybe ir pasitikėjimu Dievu, ženkime pirmyn, žinodami, jog esame Jo mylimi ir kad Jis visada yra su mumis. Išlaikykime savo tikėjimą ir būkime drąsūs kaip Danielius ir jo draugai, pasitikėdami Dievo vedimu, net kai aplink mus kyla audros. Tegul mūsų kasdieninis gyvenimas būtų tikėjimo, drąsos ir Dievo meilės liudijimas.

„Pasilikite manyje, tai ir aš pasiliksiu jumyse. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus, būdama atskirta nuo vynmedžio, taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje“ (Jono 15:4). Pasilikime Jame, ir Jis mus stiprins.